20.09.10
18–19 września Wielki Finał w Gdyni już za nami!!!

Chopin//Polska/The Course – to historyczna kampania promocyjna Polski w Europie, której motywem przewodnim był ponad 3-miesięczny rejs żaglowca Fryderyk Chopin, połączony z promowaniem polskiej oferty turystycznej i kulturalnej w 17 portach europejskich.

W finale rejsu i kampanii mogliśmy wszyscy wspólnie wziąć udział w Gdyni, w czasie ostatniego, wypełniony atrakcjami weekendu.  

Na Wielki Finał w Gdyni złożyło się wiele wydarzeń, których miejscem akcji był obszar Śródmieścia Gdyni.  Dominowały wydarzenia muzyczne, ale nie tylko...