<< wróć

10.05.14
10 maja - otwarte wydarzenia kreatywne na halach targowych w Gdyni

10 maja, sobota 2014 r. Hale Targowe w Gdyni

  1. Spacer tematyczny „Historie handlowe Gdyni” cz. 1 – 10 maja 2014 r.

 - prowadzi Arkadiusz Brzęczek - historyk, animator, publicysta

 1. Start godz. 11.00 – spod wejścia głównego do Hali Targowej (czas ok. 90 min.)

2. Trasa – Hala Targowa, ul. Abrahama 13 i 18, ul. Starowiejska 11

3. Opowieści handlowe z Hali od 1945 r.

4. Rody kupieckie i trzypokoleniowe rodzinne interesy na Hali Targowej

5. Opowieść o rozszerzeniu handlu z Hali Targowej na główne ulice handlowe Gdyni

6. Nieznane fakty z biografii architektów-budowniczych Hali Targowej

7. Atrakcyjne pamiątki gdyńskie dla każdego uczestnika spaceru

uwaga: Planowana jest edycja trzech spacerów z cyklu "Historie handlowe Gdyni". więcej informacji na stronie www.haletargowegdynia.pl

  1. Cykl bezpłatnych warsztatów pt. „Plac Kreacji” - Hala Łukowa w kompleksie  Miejskich Halach Targowych w Gdyni (ul. Wójta Radtkego)

Warsztat I - sobota, 10.05.2014 - godz. 12.00-14.30, na zajęcia można przyprowadzać dzieci także w trakcie trwania warsztatu. Miejsce - placyk na początku alejki w Hali Łukowej,

zajęcia prowadzi Olga Obst. 

Opis:

Spotkanie kreacyjne (D.I.Y) dla dzieci od 6 do 12 lat. Uczestnicy warsztatu zaprojektują i wykonają papierowe pojemniki na zakupy. Warsztaty pobudzające wyobraźnię. Dzieci wcielając się w rolę projektantów opracują własne rozwiązania koncepcyjne typowych opakowań; toreb czy koszy.

Zajęcia o charakterze techniczno-plastycznym, wykonywanie modeli kartonowych. Ćwiczenie percepcji, stymulowanie naturalnych zdolności, nauka estetyki, koncentracji oraz oryginalnego podejścia do zadań.

Warsztaty będą odbywały się cyklicznie, średnio raz w tygodniu, głównie w piątki lub soboty. Każdy warsztat to nowe kreacje oraz inspiracje twórcze. 

Więcej informacji na stronie www.haletargowegdynia.pl