10.02.20

Do 24 lutego gdynianie mogą składać projekty dzielnicowe do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Osoby, które chciałyby włączyć się w prace nad projektami miejskimi, powinny wysłać zgłoszenie również do 24 lutego. 

 

Na realizację projektów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku miasto zarezerwowało kwotę 10 608 600 zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy 21 dzielnic miasta. 

Projekty dzielnicowe można składać od 27 stycznia do 24 lutego. Każdy mieszkaniec może złożyć nieograniczoną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy. Wystarczy mieć pomysł, opisać go w formularzu, zebrać podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której dotyczy projekt (od 2 do 22, w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy) oraz uzyskać ewentualną zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu BO na wskazywanym terenie (jeśli grunt nie należy do miasta).

W przypadku projektów inwestycyjnych należy pamiętać o dołączeniu mapki z określeniem  lokalizacji. Projekty miejskie nie wymagają wskazania lokalizacji. 

 

Wartość jednego projektu nie może przekroczyć:

w przypadku małych projektów dzielnicowych: kwoty 10 000 złotych,

w przypadku dużych projektów dzielnicowych: kwoty równej 90 proc. puli środków na daną dzielnicę.

Jeśli nigdy nie przygotowywałeś projektu do Budżetu Obywatelskiego i masz wątpliwości jak to zrobić, możesz skorzystać z pomocy specjalistów. 

 

Punkty konsultacyjne BO: 

- w każdy czwartek do 24 lutego w Laboratorium Innowacji Społecznych odbywają się spotkania z ekspertami do godziny 20.00 ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)

- Maraton Pisania Projektów - z udziałem urzędników, sobota, 15 lutego, godz. 10.00-16.00, UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (wejście od ul. Stryjskiej). 

 

Projekty miejskie

Osoby, które chciałyby wziąć udział w pracach nad projektami miejskimi, powinny przesłać swoje zgłoszenia poprzez stronę badanialis.pl/warsztatybo2020 . Zapisy przyjmowane będą do 24 lutego. W warsztatach będzie mogło wziąć udział maksymalnie 100 mieszkańców. 

Warsztaty zaplanowano na soboty, w godzinach 10-16, w terminach: 29 lutego, 21 marca i 18 kwietnia. 

 

Wszystkie informacje dot. BO 2020 znajdują się na stronie bo.gdynia.pl