<< wróć

OFERTA DLA BIZNESU

Agencja Rozwoju Gdyni włącza się w procesy podnoszące potencjał i jakość gospodarki gdyńskiej, w tym rozwój atrakcyjnych miejsc pracy w nowych, perspektywicznych sektorach.
Oprócz sektora turystycznego, Spółka skupia się na ofercie skierowanej dla wsparcia rozwoju MŚP, w tym w sektorze przemysłów kreatywnych, przemysłu zdrowia oraz sektorów nauki i wiedzy.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?

  • Agencja Rozwoju Pomorza
  • Fundacja Gospodarcza
  • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
  • Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc
  • Polska Organizacja Turystyczna

NASZA OFERTA – WYBRANE USŁUGI:

  • Opracowanie strategii marketingowych, w tym strategii marek
  • Badania marketingowe – projektowanie programów badań marketingowych oraz ich wdrażanie
  • Organizacja konferencji prasowych oraz specjalnych eventów promocyjnych (targi, roadshow-y, akademie wiedzowe)
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z UE na określone typy projektów