10.03.11
XII edycja Konkursu o Nagrodę Gryfa Gospodarczego

Rozpoczęła się dwunasta już edycja Konkursu o Nagrodę Gryfa Gospodarczego, którego celem jest promocja przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw województwa pomorskiego poprzez m.in. prezentację i promowanie firm, które mają korzystny wpływ na rozwój gospodarczy województwa, upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie, a także promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego.

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach firm: „mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające mniej niż 10 pracowników, „małe przedsiębiorstwo” – zatrudniające 10 i powyżej, a mniej niż 50 pracowników, „średnie przedsiębiorstwo” - zatrudniające 50 i powyżej, a mniej niż 250 pracowników oraz „duże przedsiębiorstwo” - zatrudniające powyżej 250 pracowników. Laureaci konkursu otrzymają statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2011”. Kapituła Konkursu przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają także honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2011”.

Zgłosić swoje uczestnictwo mogą przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu muszą wykazać, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne poprzez załączenie stosownego oświadczenia. Uczestnicy zobowiązani są także dostarczyć pisemną rekomendację organizacji – członka Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.

Aby wziąć udział w konkursie przedsiębiorstwo musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go w terminie do 15 kwietnia 2011 roku w wersji drukowanej wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD lub DVD)  do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Departament Rozwoju Gospodarczego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; natomiast wersję elektroniczną zgłoszenia - pocztą internetową na adres Biura Konkursu  w Gdańsku: centrum@pom.pl

Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryfa Gospodarczego 2011” jest bezpłatny.

Więcej informacji: www.gryfgospodarczy.pl