11.01.12
X jubileuszowa edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”

W Gdyni ruszyła już dziesiąta edycja "Gdyńskiego Biznesplanu". W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, a także te działające już na rynku małych przedsiębiorstw. Celem „Gdyńskiego Biznesplanu”  jest umożliwienie jego uczestnikom wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs wspiera indywidualną przedsiębiorczość w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomaga w redukcji stopy bezrobocia. Dla laureatów konkursu „Gdyński Biznesplan” przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, m.in. dla zwycięzcy konkursu 45 tysięcy złotych na rozwój firmy, nieodpłatny udział w podyplomowych studiach menedżerskich "Europejski Model Zarządzania" w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, bezpłatny udział w coachingu "Angielski w biznesie z indywidualnym trenerem". Nagrody rzeczowe to m.in. notebook z drukarką, poręczenia kredytów, pożyczki z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, dotacje dla osób niepełnosprawnych, bezpłatna obsługa prawno-księgowa, status partnera w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, bezpłatny hosting strony internetowej
przez okres 2 lat.

Laureaci II i III miejsca otrzymują nagrody finansowe - odpowiednio: 30 tys. zł. i 15 tys. zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do dnia 31 stycznia 2012 r. swoje zgłoszenie na formularzu pobranym ze strony www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO), Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Jednym z partnerów konkursu została Agencja Rozwoju Gdyni.