22.06.09
Spotkanie z Prezydentem Miasta

Spotkanie w siedzibie Agencji z Prezydentem Miasta dr Wojciechem Szczurkiem  W trakcie spotkania omówiono szczegółowe plany i możliwości działań Agencji, a także zakładane kierunki rozwoju Spółki w korelacji ze Strategią Rozwoju Miasta.