30.06.09
Program "Kapitał Ludzki"

30.06 Składamy wniosek do środków unijnych w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” (POKL) dz. 8.1.1 w partnerstwie z PROT, przy współpracy z PIT pt
"Zarządzanie turystyką" - system szkoleń dla przedsiębiorców turystycznych. Program szkoleń został wypracowany w oparciu o prace wszystkich środowisk, ważny stanowiąc element działań w ramach podnoszenia kwalifikacji oraz szkolenia marketingowo-prawne pracowników małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych Gdyni i Pomorza.