18.06.09
Prezentacja Agencji Rozwoju Gdyni na posiedzeniu zarządu PROT

Zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Zarządu PROT w celu prezentacji działalności Agencji oraz omówienia szczegółów propozycji współpracy z  określonych na spotkaniu w 3 czerwca, w tym współpracy i partnerstwa przy składaniu projektów o dofinansowanie do środków UE.  Zarząd wyraził akceptacje m.in. dla realizacji wspólnego projektu UE w ramach POKL dz.8.1.1"Zarzadzanie turystyką" oraz  bardzo pozytywnie ocenił propozycje szerszego spektrum współpracy Agencji z PROT.