30.10.10
Muzeum Emigracji - Agencja podpisała umowę z miastem dot. realizacji koncepcji i promocję idei przyszłego Muzeum

Jeden z najważniejszych projektów kulturalnych i historycznych miasta, a zarazem ogromna szansa na zbudowanie nowej, wizerunkowej atrakcji - w skali nie tylko Pomorza, ale Polski i świata. Prace nad koncepcją muzeum, strategią marketingową, programową oraz funkcjonalno-organizacyjną, będą trwały od listopada do grudnia 2011 roku. Rolą Agencji będzie przygotowanie wspólnie z wyznaczonymi jednostkami miejskimi, niezbędnego instrumentarium dla rozpoczęcia zarówno procesów inwestorskich, jak i uruchomienia i funkcjonowania instytucji kultury, przyszłego operatora Muzeum. 

Muzeum z siedzibą w zabytkowym dworcu morskim przy ulicy Polskiej 1, będzie pełniło nie tylko funkcje wystawiennicze oraz badawczo-archiwistyczne. Wstępna koncepcja muzeum wytycza dla przyszłej placówki także istotną rolę w procesie komunikacji społecznej oraz prowadzenia działalności edukacyjnej, w szerokim kontekście zagadnień związanych z emigracją.

Oficjalne ogłoszenie idei światu miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie 4 października 2010 r. Kilka miesięcy wcześniej, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz prezes Zarządu Portu Morskiego w Gdyni pan Janusz Jarosiński podpisali uroczyście porozumienie z w sprawie podjęcia wspólnych starań dla stworzenia Muzeum Emigracji w gmachu dworca morskiego przy ulicy Polskiej 1. Odsłonięto wówczas także tablicę pamiątkową z nazwą i adresem muzeum.

fot. zasoby Agencji Rozwoju Gdyni