26.10.10
Medal „Civitas e mari” dla Prezesa ARG

Podczas Gali X jubileuszowego Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni, 7 października 2010 roku z rąk Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka odbyło się wręczenie medali „Civitas e mari” dla osób, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.

Wśród odznaczonych medalem „Civitas e mari” 2010 roku znaleźli się: Andrzej Arendarki, Sławomir Kalicki, Paweł Olechnowicz, Janusz Jarosiński, Andrzej Karnabal, Włodzimierz Kiciński, Tomasz Pelc, Tomasz Banel oraz Prezes Agencji Rozwoju Gdyni – Anna Somorowska.


Pełna nazwa odznaczenia to „Civitas e mari – tym, którzy odważnie realizują marzenia”
. Medal „po raz pierwszy został wybity 5 lat temu. W swoim projekcie nawiązuje do wydarzeń sprzed 80 lat, czyli historii powstania Gdyni. Na rewersie umieszczono szkic planu miasta narysowany przez inż. Tadeusza Wendę w 1920 roku. Jest on fragmentem dokumentu „Sprawozdanie z czynności wykonanych przez inż. Tadeusza Wendę z rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 20 maja 1920r ”(obecnie w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego – w Warszawie). Napis wokół rysunku brzmi „Tym, Którzy Odważnie Realizują Marzenia”. Rozwinięcie tej myśli znajduje się w certyfikacie, którym opatrzony jest medal: „W ciągu kilkunastu lat marzenie o nowoczesnym porcie w Gdyni, znaku obecności Polski nad Bałtykiem, stało się rzeczywistością. Spełniło się dzięki odwadze wizji, uporowi i konsekwencji wielu wybitnych Polaków. Zapoczątkowali dzieło, które rozwijamy do dziś...” Awers natomiast przedstawia plan dzisiejszej Gdyni. Został opracowany na podstawie zdjęć satelitarnych i obejmuje całość miasta aż po najdalsze jego dzielnice. Napis wokół awersu przywołuje datę nadania Miastu praw miejskich, przywołuje również utrwalone tradycją określenie Gdyni – „Miasto z Morza i Marzeń”.

Dzięki zaproponowanej formie, na którą składają się: nietypowy kształt medalu, materiał, metaliczna, srebrzysta okrywa i wymagająca wielkiej precyzji technologia wykonania, medal wyraża przesłanie: Gdynia jest miastem nowoczesnym, otwartym na zmiany, otwartym na wyzwania. Autorem projektu jest Dobrochna Surajewska – artystka, która pomimo młodego wieku ma na swoim koncie kilka bardzo dobrych realizacji – jak choćby medal wybity z okazji 25-lecia Solidarności. Materiał to miedź oksydowana srebrzona. Medal wybiła Mennica Polska SA w Warszawie.


Medal „Civitas e mari” został przyznany Prezes Agencji Rozwoju Gdyni za wieloletnią organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni oraz działania na rzecz rozwoju Miasta.


Anna Somorowska: "Ogromnie dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie...Gdynia jest Miastem moich marzeń, najpiękniejszym miejscem na ziemi, tu wszystko jest możliwe, marzenia się spełniają..."