Wręczenie nagrody "Wawrzyn Polskiej Turystyki" w Teatrze Polskim w Warszawie

25.10.10
Agencja Rozwoju Gdyni otrzymała wyróżnienie za działalność innowacyjną - "Wawrzyn Polskiej Turystyki"

Od dwóch lat Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki wraz z ALMAMER Wyższą Szkołą Ekonomiczną organizuje ogólnopolski Konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki”.

Misją tego Konkursu jest wyróżnianie i popularyzowanie cennych innowacyjnych dokonań społecznych i gospodarczych w dziedzinie turystyki, które przyczyniają się do umacniania korzystnego wizerunku Polski. Zdobywcami „Wawrzynu” stają się podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Kapituła Konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki, pracująca pod przewodnictwem Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, honoruje tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki. Członkami tej Kapituły są: bp Edward Janiak – Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek w Episkopacie Polski, Ryszard Konwerski – Prezes Polskiego Klubu Biznesu, Jan Korsak – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Kazimierz Kowalski – Prezes Zarządu Fundacji „Polish Prestige Hotels”, prof. dr Janusz Merski – Rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Andrzej Nierychło – publicysta TV Biznes, ambasador dr Witold Rybczyński – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Jerzy Wężyk – Zastępca Sekretarza Generalnego ds. zagranicznych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Cele Konkursu są tożsame z misją Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki skupiającego kadrę naukową, ściśle powiązaną z praktycznymi działaniami w sferze turystyki i ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, od ponad 16 lat kształcącej kadry w zakresie turystyki dowodzi, że polska turystyka potrzebuje ciągle nowych wyzwań i potrafi tym często niełatwym wyzwaniom sprostać. Poprzeczka dla laureatów „Wawrzynu Polskiej Turystyki” podnosi się więc stale.


Wyróżnienia dla Laureatów drugiej edycji konkursu Wawrzyn Polskiej Turystyki wręczone zostały w październiku 2010 r. podczas uroczystej gali, wśród Laureatów znaleźli się m.in. Miasto Kołobrzeg, Miasto Ustka, Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego, Muzeum Bursztynu Oddział w Gdańsku, Gmina Wisła, Gmina Mielno


Agencja Rozwoju Gdyni otrzymała wyróżnienie za działalność innowacyjną
w związku ze stworzeniem: Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni,  realizacją projektów szkoleniowych: Akademia Marki Miejsc oraz  projektów UE a takze za organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni. Wyróżnienie to jestdla nas motywacją do dalszych działań na rzecz rozwoju Miasta Gdyni.Więcej na temat konkursu "Wawrzyn Polskiej Turystyki" na stronie internetowej organizatora: www.wawrzynpolskiejturystyki.pl