III Nagroda - "Superjednostka mieszkalno-produkcyjna" Piotr Gniewek

Opis projektu - Superjednostka mieszkalno-produkcyjna. Współczesna przestrzeń produkcji.

Ideą projektu jest stworzenie Superjednostki mieszkaniowo-produkcyjnej. Projekt ma  wchodzić w polemikę z modernistycznymi koncepcjami przestrzeni wielofunkcyjnych i przemysłowych jednocześnie czerpiąc z ich najlepszych przykładów takich jak fabryka turbin AEG autorstwa Petera Behrensa, fabryka butów zaprojektowana przez W. Gropiusa w Alfeld.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej przestrzeni produkcyjnej czyli tzw. produkcji post-fordystycznej. Opracowanie takiej przestrzeni nie dotyczy standardowo rozumianej przestrzeni produkcyjnej w fabryce. Współczesna przestrzeń produkcji dotyczy spojrzenia na zagadnienie produkcyjności, wytwórczości i twórczości z post-fordystycznego punktu widzenia. Oznacza to, że zamiast olbrzymiej przestrzeni służącej do prowadzenia skomplikowanego procesu produkcyjnego wzdłuż linii produkcyjnej zapewnia się miejsce do produkcji rozproszonej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji niematerialnej takiej jak wszelkiego rodzaju kulturalne, społeczne i technologiczne aktywności.

Biorąc pod uwagę czynniki istotne dla współczesnej produkcji oraz zmianę w jej strukturze   polegającą na rozprzestrzenieniu produkcji przemysłowej przy jednoczesnej centralizacji ośrodków zarządzania procesem produkcyjnym,  uzasadnione jest tworzenie obiektów o złożonej strukturze funkcjonalnej, mieszczących w sobie przestrzenie publiczne, pół-publiczne i prywatne. Istotne jest integrowanie różnych aktywności oraz grup społecznych. Aktywności które powinny znaleźć się w tej przestrzeni obejmują zarówno małe przestrzenie produkcyjne, rękodzieło, działalność artystyczną, kulturową, architektoniczną itp. oraz usługowość taką jak jadłodajnie, salony fryzjerskie, apteki itd. 

Całość powinna być uzupełniona o jednostki mieszkalne i mieszkalno-warsztatowe będące miejskimi „townhouse'ami”.

Budynek powinien zapewniać użytkownikom komfortową przestrzeń do pracy i do mieszkania. Projektowany obiekt musi być otwarty na miasto i na jego mieszkańców tak, aby jego użytkownicy mogli czuć się częścią miejskiej społeczności, a jednocześnie sposób organizacji przestrzeni nie może wprowadzać napięć pomiędzy strefą publiczną a strefą prywatną. Dzięki temu użytkownikom zostanie zapewniony wysoki standard życia w sytuacji, w której przestrzeń osobista oraz przestrzeń pracy przenikają się coraz bardziej. Istotnym elementem idei jest połączenie przestrzeni prywatnej i przestrzeni pracy. 

Rozwiązania estetyczne wynikają z analizy przemysłowego kontekstu warszawskiej Pragi w okolicach dworca Warszawa Wschodnia.

Okolice ulicy Nowińskiej, Żupniczej oraz Mińskiej od dawna były wykorzystane do celów przemysłowych. Obecnie jest to okolica zaniedbana i opuszczona na którym estetyka przemysłowa odcisnęła piętno. Było to ważnym powodem do zaproponowania obiektu o surowym, dominującym charakterze. Zaproponowany żelbet, pustaki szklane oraz stalowe dwuteowniki mają nawiązywać do otoczenia oraz architektury przemysłowej. 

Dodatkowo zastosowanie wachlarzowych klatek schodowych, dziedzińców wewnętrznych oraz przeszklenia na całej elewacji czerpie z modernistycznych rozwiązań architektury przemysłowej.

 

konkurs - "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"
I nagroda - "Transatlantyki" - Tomasz Czuban
II Nagroda - "Mali Moderniści" - pracownia Mali
III Nagroda - "Superjednostka mieszkalno-produkcyjna" Piotr Gniewek
Nagroda Specjalna - Pracownia Architektoniczna NANU
Wyróżnienie - Punkt Informacyjny Gdynia
Wyróżnienie - herb minimalistyczny - Radosław Wesołowski
Wyróżnienie - mała architektura plażowa inspirowane modernizmem
Wazonik ONENESS
Hotel Antares - pokoje wzorcowe inspirowane modernizmem
Budynek portierni i infrastruktury technicznej osiedla Fort Forest
Miejski Zdrój

o Autorze

Piotr Gniewek – studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Tampere University of Technology. Obrona dyplomu magisterskiego na WAPW w 2013 roku. Praktykę zawodową odbył w pracowniach architektonicznych w Polsce i Finlandii.

Od 2009 roku współpracuje przy licznych projektach koncepcyjnych i konkursowych z fińską pracownią Avanto. Od 2012 roku współpracuje z Tomaszem Kujawskim w ramach GrupyOtwartej. 

Indywidualnie oraz w zespole zdobywca wyróżnień i nagród w konkursach w dziedzinie grafiki, wzornictwa oraz architektury.