Budynek portierni i infrastruktury technicznej osiedla Fort Forest

OPIS PROJEKTU

Budynek Portierni i infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa, agregatownia i monitoring), zlokalizowany na głównym wjeździe do osiedla mieszkaniowego Fort Forest w Gdyni, przy ulicy Gierdziejewskiego , zaprojektowany został w nawiązaniu do tradycji modernizmu.

Bryły kubatur oparły się na kompozycji dwóch bram przejazdowych, a całość dynamicznie łączy się z krajobrazem naturalnym i urbanistycznym . Kompozycja pozwala na płynny przepływ przestrzeni zewnętrznych do wnętrza kwartału podkreślając założenia liniowe i akcentując przecięcie osi na którym obiekt jest zlokalizowany tworząc klamrę dla otaczającej architektury.

Zróżnicowanie faktur zastosowanych na elewacjach budynku , a nawiązujących do zastanego i tworzonego otoczenia : kamień polny – z wykopów na  wzgórzach morenowych –  w prostej technologii gabionów , drewno – nawiązujące do okolicznego lasu i jasny tynk – jak na sąsiednich budynkach mieszkalnych , stanowi właściwe nawiązanie oraz utrzymuje kontekst miejsca .  Materiały wnoszą poczucie bezpieczeństwa , solidności (kamień) przytulności i domowego ciepła (drewno , tynk) tworzą jak najbardziej prosty a jednocześnie nowoczesny i technologicznie zaawansowany produkt architektury użytkowej.

konkurs - "Kreacje - realizacje - współczesne inspiracje modernizmem"
I nagroda - "Transatlantyki" - Tomasz Czuban
II Nagroda - "Mali Moderniści" - pracownia Mali
III Nagroda - "Superjednostka mieszkalno-produkcyjna" Piotr Gniewek
Nagroda Specjalna - Pracownia Architektoniczna NANU
Wyróżnienie - Punkt Informacyjny Gdynia
Wyróżnienie - herb minimalistyczny - Radosław Wesołowski
Wyróżnienie - mała architektura plażowa inspirowane modernizmem
Wazonik ONENESS
Hotel Antares - pokoje wzorcowe inspirowane modernizmem
Budynek portierni i infrastruktury technicznej osiedla Fort Forest
Miejski Zdrój

Opis autorów

MARCIN WOYCIECHOWSKI

Data urodzenia: 15.02.1970

  • Studia : PG Gdańsk
  • Dyplom:  Stopień – magister inżynier architekt na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej – 1995 
  • Praca zawodowa: Architekt – indywidualnie oraz szef pracowni projektowej Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A.

Osiągnięcia:

I Nagroda w konkursie SARP na projekt zabudowy osiedla na ulicy Wielkopolskiej w Gdyni ( naprzeciwko Placu Górnośląskiego).

III Nagroda ( I i II nieprzyznano) w konkursie koncepcyjno ideowym na Pomnik Marynarza Polskiego w Gdyni.

Szereg zrealizowanych projektów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej nierzadko wyłanianych w drodze konkursów organizowanych przez inwestorów.  

URSZULA ANISEROWICZ

Data urodzenia: 26.03.1969

  • Studia : PG Gdańsk
  • Dyplom: Stopień – magister inżynier architekt na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej – 1994 
  • Praca zawodowa: architekt – praca indywidualna oraz w zespołach projektowych

Osiągnięcia:

Szereg zrealizowanych projektów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

JOANNA BOBER

Data urodzenia:  27.11.1972

  • Studia : PG , ASP Gdańsk
  • Studia doktoranckie na PG – od października 2013
  • Dyplom:   stopień – magister inżynier architekt na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej – 2010  
  • Praca zawodowa: Projektant , indywidualnie i w zespołach projektowych; pedagog , instruktor arte-terapii

Osiągnięcia: 

2011  Nagroda  Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków  ICOMOS , Nagroda  imienia Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe – studenckie – podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2010 -wyróżnienie pracy dyplomowej

2011  Nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Gdańsku w konkursie na najlepsze prace magisterskie  z  zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego.

2011  Nagroda Trzeciego stopnia w „Konkursie Północnej Okręgowej Izby Urbanistów  na najlepszą pracę dyplomowa z zakresu urbanistyki dla absolwentów szkół wyższych, mających swoją siedzibę na obszarze działania POUI”

Szereg zrealizowanych projektów   budynków mieszkalnych jednorodzinnych , wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej ,oraz w budownictwie wielorodzinnym .