<< wróć

28.08.17
Modernizacje Nordy

Ciekawie zagospodarowane przestrzenie dostępne publicznie przez samorządy Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA zostały przedstawione na wystawie „Miejskie Modernizacja Gmin NORDA. Wizje i realizacje”. Ekspozycję można oglądać do połowy września w Gdynia InfoBox. 
 
Wystawa towarzyszyła VII Weekendowi Architektury. Jednym z tematów tegorocznego edycji wydarzenia były miejskie modernizacje. Podczas Archiprelekcji eksperci omawiali rolę przyrody w miastach i zastanawiali się nad trendami i wyzwaniami budowania nowoczesnej przestrzeni publicznej. Zagadnienia związane z tworzeniem atrakcyjnych i przyjaznych miejscowości poruszane w dyskusjach uzupełnione zostały o wystawę przedstawiającą aktualne realizacje wykonane przez gminy należące do Forum Nordy. Dziewięć samorządów zaprezentowało swoje ostatnie realizacje wykonane w przestrzeni publicznej. Realizacje podkreślają walory estetyczne wybranych lokalizacji poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych, historycznych, ale także miejsc o charakterze rozrywkowym i usługowym. 


Dzięki wspólnym działaniom samorządów w ramach Metropolitalnego Forum NORDA, w ostatnich latach powstało wiele atrakcyjnych inwestycji w przestrzeni publicznych, które zyskały uznanie w konkursach ogólnopolskich i

międzynarodowych. Wystawa prezentuje projekty i inwestycje podejmowane przez samorządy na rzecz uatrakcyjniania przestrzeni miejskich. Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna to wizytówka regionu. Miejsca takie poprawiają jakość życia mieszkańców i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu. Taka przestrzeń popularyzuje ruch pieszy i rowerowy.


Wystawę można oglądać w Gdynia InfoBox, przy ul. Świętojańskiej 30, do połowy września.


Realizacje zaprezentowane na wystawie „Miejskie Modernizacja Gmin NORDA. Wizje i realizacje”:


Luzino
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino”;
Łeba 
„Remont zejścia na plażę w rejonie ul. Leśnej”;
Puck 
„Park Przyjaźni  w Pucku”;
Reda 
„Rodzinny Park Miejski w Redzie”;
Rumia 
„Stacja Kultura”;
Gdynia 
„Iloczyny”, „Ogród Miejski Witomino”, „Zmieniamy Ulicę Abrahama”;
Kosakowo 
„Rewitalizacja Alei Nadmorskiej  w Mechelinkach”, „Aleja Nadmorska im. Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie”
Wejherowo  
„Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych parku miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”, „Skwer im. Reginy Osowickiej”, „Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie”;
Władysławowo 
„Prądy Morskie” Park Miejski we Władysławowie’, „Budowa Całorocznego Targowiska Miejskiego we Władysławowie”