Nagroda główna w kat. Zakupy z ludzką twarzą- fot. Ewa Tulińska

Nagroda główna w kat. Ludzie i Kulinaria - wydarzenie, Paweł Gościcki

Nagroda Główna równorzędna w kat. Hale i Architektura, Jarosław Wójcik

Nagroda główna równorzędna w kat. Hale i architektura, Tomasz Kozieł

31.10.18
Wystawa fotograficzna oraz wyniki konkursu "Zakupy z ludzka twarzą"

Konkurs Fotograficzny "Zakupy z ludzka twarzą"

31 października, o godz. 16:30, zostały ogłoszone wyniki corocznego konkursu fotograficznego Miejskich Hal Targowych w Gdyni. W tym samym dniu została otwarta wystawa pokonkursowa na terenie zabytkowej Hali Łukowej przy ul. Wójta Radtkego 36.

W tym roku na konkurs organizatorzy przyjmowali prace w trzech różnych kategoriach:

A. "Hale Targowe jako perła konstruktywizmu" - zdjęcie z ujęciem architektury lub detalu budynków Hal Targowych w Gdyni
B. "Zakupy z ludzką twarzą" - zdjęcia handlu, momentu zakupu, rozmów z kupcami, sprzedawcami.
C. "Ludzie i kulinaria - Fotoreportaż wydarzenia IV Święto Hal Targowych” – zdjęcia z wydarzenia IV Święto Hal Targowych 29.09.2018 z uchwyceniem elementu kulinarnego.

Jury konkursu wyróżniło poprzez zakwalifikowanie na wystawę 22 fotografie, które do 17 listopada będą eksponowane na terenie Miejskich Hal Targowych. 

Nagrody główne zostały przyznane za najlepsze fotografie w poszczególnych kategoriach konkursowych. 

Konkurs fotograficzny miejskich hal targowych odbywa się już po raz czwarty, chociaż po raz pierwszy wyłoniono laureatów w kat. Hale i Architektura - "Hale Targowe jako perła konstruktywizmu". 

Więcej informacji: www.haletargowegdynia.pl  

Wyniki konkursu - laureaci konkursu fotograficznego Miejskich Hal Targowych:

  • Ewa Tulińska - nagroda główna w kat. Zakupy z ludzką twarzą,
  • Paweł Gościcki - nagroda główna, równorzędna za cykl fotografii w kat. Perła Konstruktywizmu - Hale i Architektura,
  • Jarosław Wójcik - nagroda główna, równorzędna -  za cykl fotografii w kat. Perła Konstruktywizmu - Hale i Architektura,
  • Tomasz Kozieł - nagroda główna za cykl fotografii - kat. Wydarzenie - IV Święto Hal Targowych
  • Wyróżnienia dla: Ewy Morzuch, Dariusza Sobieckiego, Ady Witkowskiej, Moniki Michałek, Agnieszki Bladzik, Soni Reiske

Prezentacja laureatów on-line:

https://www.facebook.com/events/723369811348801/permalink/745007265851722