<< wróć

19.09.17
Wybieramy projekty BO Gdynia

Ruszyło głosowanie na projekty Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 132 wniosków. Dzielnica, która będzie miała najwyższą frekwencję, zyska realizację dodatkowego projektu.  

W tym roku na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasto przeznaczyło 5 310 198 zł. Gdynianie mogą wybierać spośród 62 projektów związanych z rekreacją, 44 dotyczących inwestycji, 14 – estetyzacji, a 12 – bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Równolegle odbywać się będzie głosowanie na tzw. miękkie projekty w ramach „Przyjaznej dzielnicy”. Pula środków w tym przypadku to 550 tys. zł. 

Jak głosować

Głosujemy do 2 października br. W budżecie obywatelskim wybieramy maksymalnie 5 projektów z własnej dzielnicy, przyznając im od 1 do 5 punktów (od najważniejszego, do najmniej ważnego). Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać tylko dwa pomysły, przypisuje im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 z 15 punktów, które ma do dyspozycji. 

Wygrają projekty, które zdobędą największą liczbę punktów - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną dzielnicę. Jeśli zdarzy się, że dwa projekty będą miały taką samą liczbę punktów, o wyborze zadecyduje większa liczba głosujących.

Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie www.bo.gdynia.pl lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach miasta. 

Specjalna nagroda czeka na dzielnicę, w której odnotowana zostanie najwyższa frekwencja głosujących. W podziękowaniu za ich aktywność zrealizowany zostanie dodatkowy projekt, czyli „+1” – pierwszy z tych, które w głosowaniu na BO znalazły się pod kreską. Wyniki dzielnic będzie można monitorować codziennie na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na facebookowym profilu BO.

W "Przyjaznej dzielnicy" zgłoszone zostały 94 projekty. Tutaj wskazujemy maksymalnie trzy projekty, również przyznając im punkty od 1 do 3. 

Wszystkie informacje dot. budżetu obywatelskiego są zamieszczone na stronie https://bo.gdynia.pl/