20.05.13
Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji publicznej poświęconej aktywizacji lokalnych i regionalnych rynków pracy w sektorach - Turystyka Medyczna, Turystyka Morska oraz Gospodarka Morska

Miasto Gdynia jest gospodarzem oraz głównym organizatorem międzynarodowej konferencji „Mobilność na rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej”, zaplanowanej na 11 czerwca 2013 (początek godzina 9:00, Sala Morska Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni). Wydarzenie kierowane przede wszystkim do pracodawców, stanowi element szerszego projektu realizowanego wspólnie z partnerami z Niemiec i Litwy pn.: 

 

  • „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”

Oficjalnymi Partnerami konferencji oprócz miasta Gdyni są Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni, Instytut Morski w Gdańsku, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Instytut Inicjatyw Europejskich w Gdyni.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne: Turystyka Medyczna, Turystyka Morska i Gospodarka Morska. Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się m.in. z perspektywami, trendami oraz barierami rozwoju analizowanych sektorów, w tym możliwościami poprawy mobilności i atrakcyjności lokalnych i regionalnych rynków pracy (Trójmiasto, Kaszuby Północne) w relacji do obszaru Południowego Bałtyku. Przygotowane przez panelistów prezentacje aktualnych  analiz oraz opracowania typu case study, połączone zostaną z otwartą, moderowaną dyskusją z udziałem zaproszonych ekspertów. Konferencja ma pozwolić na sformułowanie istotnych wniosków, w tym konkretnych propozycji działań, wpływających na dynamikę, mobilność rynku pracy oraz atrakcyjność środowiska biznesowego.

 

  • UWAGA: Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronach Urzędu Miasta, GCWP oraz Agencji Rozwoju Gdyni  (link do formularza oraz programu).

Formularz rejestracyjny

Założenia oraz program konferencji

Idea projektu „Dynamika rynku pracy oraz atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”:

Projekt wynikał z potrzeb związanych z wyzwań rynków pracy w obszarze państw Południowego Bałtyku. Partnerzy z różnych krajów nadbałtyckich postanowili podjąć wspólne działania transgraniczne promujące ten obszar jako atrakcyjne miejsce do życia i pracy. Jednym z elementów projektu jest analiza sytuacji na rynku pracy oraz barier mobilności siły roboczej na tym obszarze. Za poszczególne analizy odpowiada łącznie dziewięciu Partnerów z Litwy, Polski i Niemiec. Na polskim obszarze analizy koncentrują się na sektorach turystyki medycznej, morskiej oraz gospodarki morskiej - uznanych przez Partnerów za najbardziej kluczowe w kontekście przyszłych procesów aktywizacji regionalnych rynku pracy. Spodziewanymi rezultatami realizacji projektu oprócz ww. analiz będzie m.in. transgraniczny plan działań wraz z zaleceniami odnośnie polityki zatrudnienia w regionie, w tym koncepcje promocji zatrudnienia czy inne działania pilotażowe (tj. modelowe porozumienie pomiędzy firmami i uniwersytetami w sprawie praktyk transgranicznych, dni kariery czy program nauczania e-learning skupiony na wzmacnianiu międzykulturowych kompetencji kadr urzędów pracy, studentów oraz menedżerów firm).