02.11.09
Projekt „Moja firma – moje miejsce pracy” Agencji Rozwoju Gdyni uzyskał dofinansowanie w ramach POKL działanie 6.2 "Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia"

Projekt Agencji Rozwoju Gdyni pt „Moja firma – moje miejsce pracy” został opracowany z myślą o realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych osób powyżej 45 roku życia, z terenu województwa pomorskiego.

 

Projekt "Moja Firma - Moje Miejsce Pracy" obejmie wsparciem 70 osób, w tym m.in. stoczniowców z 5 gmin powiatu bytowskiego, gmin słabych strukturalnie Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Trzebielino, Miastko.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”.

Wybór ww. obszaru wsparcia podyktowany został tym, iż na terenie tychże gmin występuje bardzo wysoka stopa bezrobocia – 21,8% , bezrobotnych stoczniowców jest – 15,6% (średnia dla województwa pomorskiego wynosi 10,1%) . Obszar ten charakteryzuje się również niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości (0,061), średnia dla województwa pomorskiego (0,084).

Zgodnie z intencją władz Miasta Gdyni oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, działania Agencji w ramach projektu, mają być ukierunkowane na przeciwdziałanie bezrobociu strukturalnemu, w tym w dużej mierze na wsparcie bezrobotnych stoczniowców, jako grupy osób, która w znacznym stopniu została dotknięta negatywnymi skutkami restrukturyzacji sektora budownictwa okrętowego i tak naprawdę własna firma jest dla nich jedyną alternatywą dla „pracy dla kogoś” i jednocześnie jedyną możliwością aktywizacji zawodowej.

Nabór do projektu rozpoczyna się od 2.XI.2009 roku i potrwa do 31.XII.2009 roku. Projekt zakłada zakwalifikowanie do pierwszego etapu 70 osób (na podstawie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych nadesłanych do Agencji). 

Bezrobotne osoby w miesiącach styczeń 2010 roku – marzec 2010 roku przejdą przez cykl szkoleń z zakresu: ABC przedsiębiorczości – blaski i cienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zakładanie działalności gospodarczej, formalne i prawne aspekty prowadzenia własnej firmy, pozyskiwanie środków unijnych na rozwój firmy, marketing i PR w firmie, BIZNESPLAN - pomysł na biznes, opracowywanie biznesplanów, Kształtowanie umiejętności miękkich.

Następnie najlepszych 35 osób spośród 70 osób, którzy uruchomią własny biznes, uzyskają bezzwrotną dotację w wysokości 36 000 zł oraz tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia własnej firmy, jak również specjalistyczne wsparcie doradcze.

Bezzwrotna dotacja w wysokości 36 000 zł zostanie wypłacona po uruchomieniu przez osobę własnej firmy i dostarczeniu do biura Projektu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Od tego miesiąca będzie również wypłacane osobie przez 6 miesięcy wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł miesięcznie.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny znajdujący się w zakładce „do pobrania” (w wersji papierowej formularz dostępny jest w Biurze projektu) i dostarczyć go do punktu przyjmowania kwestionariuszy. Adresy punktu przyjmowania formularzy znajdują się w rubryce „Kontakt” na podstronie projektu "Moja Firma" . Dane do kontaktu - biuro projektu "Moja firma - moje miejsce pracy":

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 53/8   81-391 Gdynia

tel/fax (58) 669 70 04

tel. komórkowy 666 27 93 66

e-mail: projektyunijne@arg.gdynia.pl