03.11.09
Prawie 9 m-cy działalnosci merytorycznej Agencji Rozwoju Gdyni

Agencja, w tym czasie podjęła prace nad 21 projektami dotyczącymi rozwoju Miasta Gdyni oraz złożyła 8 wniosków unijnych o dofinansowanie projektów regionalnych. Zgodnie z przyjętą strategią Agencja skupia swoją działalność w obszarach : Gdynianie, Przestrzen, Gospodarka, Wspólpraca w Regionie. Wsród ważnych projektów dla rozwoju Miasta Agencja podjęła prace nad przygotowaniem i wdrozeniem projektów podnoszących jakość zycia mieszkancow w miescie, wspieraniem rozwoju i wspóldziałania MSP,wspieraniem powiązan pomiedzy nauką i biznesem oraz realizacją duzych przedsiewziec gospodarczych i biznesowych.Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Agencje na rzecz Gdyni znajduje sie w macierzy projektow, a wykaz projektow unijnych w tabeli - zobacz materiały dot. aktywności Agencji