27.10.14
Praca w sąsiedztwie! Portal z ofertami zatrudnienia w regionie Południowego Bałtyku

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza na cykl szkoleń informacyjnych, dotyczących analizy korzyści, barier i narzędzi wspierających mobilność siły roboczej w regionie Południowego Bałtyku, realizowany jest w Fundacji Gospodarczej w Gdyni w ramach projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”.

Szkolenia popularyzują informacje o projekcie, wskazują korzyści i bariery mobilności pracowników, pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej zawodów z „przyszłością", zawodów deficytowych oraz kluczowych kompetencji pracowników, którzy chcą znaleźć pracę w regionie Południowego Bałtyku.

Istotną częścią szkolenia jest zaprezentowanie i omówienie funkcjonalności portalu rekrutacyjnego www.sb-professionals.eu służącego poszukiwaniu ofert pracy na obszarze Południowego Bałtyku, a zwłaszcza w takich krajach jak Niemcy, Litwa, Dania czy Szwecja. Obok informacji o ofertach zatrudnienia, portal dostarcza także rzetelne informacje o warunkach pracy i życia w poszczególnych krajach i regionach.

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do osób związanych z lokalnym rynkiem pracy, w tym doradców zawodowych, pośredników pracy, osób zajmujących się rekrutacją, pracowników instytucji otoczenia biznesu, związków zawodowych oraz do pomorskich pracodawców, ale uczestniczyć w nich mogą także wszyscy zainteresowani pracą w regionie Południowego Bałtyku.

Szkolenia odbywają się w następujących terminach: 28.10, 04.11, 06.11.2014.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o zapisy pod adresem: a.dabrowska@fungo.com.pl lub a.rozanska@fungo.com.pl