03.07.12
Polecamy spotkanie organizowane przez ARP S.A.

Czwartkowe Spotkania Informacyjne na dobre już wpisały się w kalendarz wydarzeń Agencji Rozwoju Pomorza S.A.  Najbliższe  spotkanie organizowane jest dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na wdrożenie nowych e-usług. Zbliża się konkurs o dofinansowanie takich projektów
z Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podczas spotkania eksperci powiedzą m.in. czym jest e-usługa, jak dobrze przygotować wniosek o dofinansowanie i inne dokumenty aplikacyjne, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Omówią również proces oceny projektów. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Spotkanie odbędzie się 19 lipca o godz. 10.00 w siedzibie ARP S.A, przy ul. Arkońskiej w Gdańsku. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej na www.arp.gda.pl