17.05.10
"Moja Firma - moje miejsce pracy" - zakwalifikowano 34 biznes plany do dotacji 36 tys.PLN !!!

12 maja 2010 roku Komisja Oceny Wniosków, po weryfikacji uzupełnień złożonych przez beneficjentów ostatecznych projektu dokonała wyboru 34 biznesplanów spośród 53 złożonych. Były to biznesplany, które spełniły kryteria merytoryczne i które otrzymały 60% punktów ogólnej sumy punków, zaś w poszczególnych kryteriach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 40% punktów, zgodnie z paragrafem 3 Zarządzenia Prezesa Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z dnia 9 kwietnia 2010 roku, co było obligatoryjnym minimum, by biznesplan kwalifikował się do wsparcia.

Wkrótce zakwalifikowani beneficjenci ostateczni projektu będą podpisywać umowy o dofinansowanie a następnie przekazana zostanie im dotacja inwestycyjna w wysokości 36 tys. PLN i rozpoczną proces rejestracji firm, dla niektórych będzie to ich pierwszy własny biznes.

Z całą pewności to dopiero początek aktywności beneficjantów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że dzięki realizacji własnych pomysłów na biznes zakwalifikowana grupa osób aktywnie włączy się w życie gospodarcze regionu, dzięki czemu przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości na lokalny/regionalnym rynku.

 fotografia: źródło: sxc.hu by sulaco229