16.05.13
konsultacje dot. III Etapu aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości

Do 29 maja trwają konsultacje opracowanych propozycji priorytetów oraz rekomendacji dla przyszłych programów działań w ramach III etapu prac nad aktualizacją Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości. 

Projekt realizuje na zlecenie gminy Miasta Gdyni Agencja Rozwoju Gdyni we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz partnerami społecznymi.

Materiał do konsultacji znajduje się w zakładce do pobrania

Uwagi prosimy przesyłać w dowolnej formie redakcyjnej mailem na adres sekretariat@arg.gdynia.pl

Informacja o wcześniejszych etapach działań związanych z aktualizacją Programu: