20.08.15
Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015

Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2015, którego tegoroczne edycja zaplanowana została na 9 października, rozpoczęło rejestrację uczestników. Nowa strona internetowa przybliża program tego ważnego dla branży wydarzenia i umożliwia rejestrację uczestnictwa w panelach dyskusyjnych. 

Nowa edycja Forum skupiona jest wokół zagadnień związanych z rozwojem sektorów gospodarki morskiej i portów bałtyckich. W ciągu jednego dnia organizatorzy oferują cztery panele tematyczne prowadzone przez wybitnych ekspertów: „Przemysły Morskie”, „Porty Morskie”, „Logistyka Morska”, „Ship Management”,  a także otwarte spotkania warsztatowe. Swoje wystąpienia zapowiedziało 30 wybitnych prelegentów. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. UG dr hab. Dorota Pyć, obecnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialna za sprawy związane z gospodarką morską i żeglugą śródlądową. Forum to prestiżowe spotkanie profesjonalistów związanych z branżą morską, umożliwiające  merytoryczną dyskusję o kierunkach rozwoju i możliwościach stojących przed tym sektorem. 

Zapraszamy na stronę Forum Gospodarki Morskiej i rejestrację uczestnictwa!

http://forum.gdynia.pl/