05.12.13
Dofinansowanie projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - spotkanie informacyjne, 17 grudnia 2013 r.

Dofinansowanie projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - spotkanie informacyjne, 17 grudnia 2013 r.
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza mikro, małe i średnie firmy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza 17 grudnia 2013 r. o godz. 9.00.

W najbliższym czasie ruszy II edycja ogólnopolskiego konkursu na wdrożenie działań CSR w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).  

Firmy z sektora MSP mogą ubiegać się nawet o 100 tys. pln bezzwrotnej pomocy na wdrażanie projektów CSR podnoszących konkurencyjność w następujących obszarach:

  • Obszar 2. Relacje z personelem – wszelkie działania związane z zaangażowaniem w kwestie pracownicze,
  • Obszar 3. Zaangażowanie społeczne – działania przedsiębiorstw na rzecz rozwoju współpracy z otoczeniem, w którym funkcjonują i na które oddziałują.Na spotkaniu ekspert z Departamentu Programów Pilotażowych w PARP zaprezentuje zasady udziału w nowym konkursie, a doradcy CSR z Agencji Rozwoju Pomorza przedstawią ofertę współpracy dla firm w kontekście wdrażania działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).


Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres e-mail: katarzyna.kaparska@arp.gda.pl lub anna.bochynska@arp.gda.pl lub faksem pod nr 58 301 13 41. Udział w spotkaniu potwierdzony zostanie zwrotną wiadomością e-mail. Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 13 grudnia 2013 r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej o Społecznej odpowiedzialności Biznesu na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.csr.parp.gov.pl oraz stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza www.arp.gda.pl

materiały do pobrania: http://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html