30.06.10
Cruise Poland, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego, Gdańsk, 30.06.2010.

Przemysł turystyki morskiej jest jednym z najbardziej stabilnych sektorów branży turystycznej, mało podatnym na kryzysy ekonomiczne i wahania koniunktury. Jednocześnie staje się coraz większym wyzwaniem dla portów naszego wybrzeża, odwiedzający polskie wybrzeże turyści oczekują ciekawej i wyróżniającej oferty turystycznej.

Dlatego w związku z dalszym rozwojem koncepcji promocji turystyki morskiej, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Nowym Yorku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zainicjowali w środę 30 czerwca 2010r. spotkanie, dotyczące współpracy środowisk na rzecz zwiększenia zawinięć statków pasażerskich do polskich portów.

Dane dotyczące przemysłu turystyki morskiej w Gdyni:

- Gdynia zajmuje 8 pozycje wśród portów Bałtyckich.

- do Portu w Gdyni w 2009 roku zawinęło 96 statków pasażerskich z liczbą 134,883 pasażerów.

- czas pobytu statku w Gdyni wynosi 7h

24 czerwca 2010r. Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek podpisał umowę z Portem w sprawie utworzenia Muzeum Emigracji  przy ul. Polska 1 w Gdyni w budynku Dworca  Morskiego na Nabrzeżu Polskim do którego przybijają wycieczkowce.