24.11.09
Badania satysfakcji turystów odwiedzających Gdynię w okresie Lato'2009

Agencja Rozwoju Gdyni wspólnie z niemiecką firmą badawczą IRS przeprowadziła badania poziomu zadowolenia klienta turystycznego z pobytu w Gdyni. Badania ankietowe IRS prowadzone były w miesiącach lipiec,sierpien, wrzesień na próbie 300 osób.
Wnioski z badań wykorzystane zostaną do poprawy jakości usług turystycznych a także planowania rozwoju Miasta, w tym:

 • stworzenie czytelnego systemu oznakowania miasta
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych
 • zwiększenie ilości miejsc noclegowych w różnych kategoriach
 • rewitalizacja dworca PKP
 • zwiększenie dostępności punktów informacji turystycznej
 • rozwój oferty kulinarnej Gdyni
 • wydłużenie czasu trwania najciekawszych wydarzeń oraz niekumulowanie dużych imprez w jednym terminie
 • oferta pakietów turystycznych pozwalających na wydłużenie czasu spędzanego w Gdyni i okolicach oraz obniżenie kosztów pobytu
 • podniesienie estetyki, w tym wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do niektórych przestrzeni Miasta, obszar bulwaru nadmorskiego, okolice dworca PKP, Skwer Kościuszki, okolice Sea Towers
 • przygotowania oferty dedykowanej dla dzieci i młodzieży
 • lepszy monitoring miasta, w tym dot. bezpieczeństwa


Z danych dot. charakterystyki zjawisk turystycznych w okresie letnim w Gdyni, warto przytoczyć kilka informacji:

 • 3/4 osób odwiedzających Gdynię w okresie letnim, to osoby, które były w mieście przynajmniej 3 razy.
 • osoby odwiedzające Gdynię latem, najczęściej podróżują w towarzystwie partnera/partnerki/mąż/żona  52% lub przyjaciół/znajomych 48%. Istotną grupę stanowią turyści rodzinny (podróż turystyczna z dziećmi) - 40%. Tylko 8,5% badanych podróżowało indywidualnie, zaś 4% w grupie zorganizowanej.
 • kanały komunikacji, które najskuteczniej zwróciły uwagę turystów na Gdynię to przyjaciele/znajomi/rodzina (76%) wskazań), oraz targi/imprezy (35%). Stosunkowo niewielki udział w "zwróceniu uwagi na Gdynię", miały media typu Radio(8%), TV (5%), czy plakaty 15%. Przekaz internetowy zwrócił uwagę 26% badanych.
 • głównym źródłem informacji o mieście, dla turystów którzy odwiedzili Gdynię byli przyjaciele/znajomi/rodzina 65,9% praz strony internetowe miasta 55%.
 • tylko 12,5% badanych turystów korzystało w Gdyni z noclegu z hotelu. Preferowanym rodzajem bazy noclegowej był apartament/domek kampingowy oraz nocleg u znajomych lub rodziny.
 • miejscami najchętniej oglądanymi przez turystów w Gdyni był Klif Redłowski (87% badanych) oraz Sea Towers 71%. Turyści chetnie odwiedzali także kluby i kawiarnie gdyńskie (Contrast, Ucho, Cafe Strych)  25%-52% wskazań oraz Orłowo, w tym Scenę Letnią 47% badanych.
 • najpopularniejszymi wydarzeniami w okresie letnim były The Tall Ships Races (Zlot Żaglowców) - 68%, Open'er 53%, Gdynia Design Days 23%, Beach Party 13,5%.


Wyniki badan zostały przekazane Miastu. Agencja wykorzysta je również do planowania rozwoju Gdyni oraz przeprowadzi kolejną ich edycję w roku następnym.