<< wróć

Informacja o ogłoszeniu wyników oraz rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni"

Informacja_o_rozstrzygnięciu_konkursu.pdf

Informacja_o_wyniku_konkursu.pdf

Wyjaśnienia - Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni"

Wyjaśnienia_nr_3_Regulaminu.pdf

Wyjaśnienia_nr_2_Regulaminu.pdf

Wyjasnienia_Regulaminu.pdf

Załączniki_do_Wyjaśnienia_nr_2_Regulaminu_Park_Centralny.zip

Zmiana_Regulaminu_Konkursu_nr_1.pdf

ZMIANA_OGŁOSZENIA_O_KONKURSIE_DZ.U._-_ZMIANA_REGULAMINU_NR_1.pdf

Konkurs na Pamiątkę z Gdyni inspirowaną modernizmem

Karta_zgłoszeniowa_konkursu_Pamiatka.pdf

Karta_zgłoszeniowa_konkursu_Pamiatka.docx

Gdyńska_Pamiątka_regulamin_konkursu_2310.pdf

Prace_konkursowe_Gdyńska_Pamiątka_wyniki.pdf

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni" - uzupełnienie

Wyjasnienia_Regulaminu.pdf

ZMIANA_OGLOSZENIA_O_KONKURSIE.pdf

Wyjaśnienia_nr_2_Regulaminu.pdf

Załączniki_do_Wyjaśnienia_nr_2_Regulaminu_Park_Centralny.zip

Wyjaśnienia_nr_3_Regulaminu.pdf

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni"

OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE.pdf

SPROSTOWANIE_OGŁOSZENIA_O_KONKURSIE.pdf

Regulamin_konkursu-Park_Centralny.docx

Załącznik_nr_1_Mapa_zawierająca_granice_opracowania_konkursu.pdf

Załącznik_nr_2_cz._1_Park_Centralny_Opis_Inwentaryzacji_i_Gospodarka_Zielenią_w_rejonie_ulic_Świętojańskie__Piłsudskiego_i_Tetmajera.zip

Załącznik_nr_2_cz._2_Park_Centralny_Opis_Inwentaryzacji_i_Gospodarka_Zielenią_w_rejonie_ulic_Świętojańskie__Piłsudskiego_i_Tetmajera.pdf

Załącznik_nr_3_Wytyczne_ZDiZ_dot._obsługi_komunikacyjnej_Parku_Centralnego.doc

Załącznik_nr_4_Wytyczne_biura_Plastyka_Miasta.docx

Załącznik_nr_5_Raport_z_przebiegu_konsultacji_społecznych_dot._Parku_Centralnego.zip

Załącznik_nr_6_Rzuty_projektowanego_budynku_AB_Inwestor_wraz_z_projektem_parkingu.zip

Konkurs fotograficzny Hal Targowych - "Zakupy z ludzką twarzą"

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_Hale_Targowe_2017.pdf

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_Hale_Targowe_2017.docx

Regulamin_zakupy_z_ludzką_twarzą_2017_zmiana_daty.pdf

Mapki spacerów Gdyńskiego Szlaku Modernizmu

Trasa_spaceru_Chylonia.pdf

Trasa_spaceru_Witomino.pdf

Trasa_spaceru_Wzgórze.pdf

Trasa_spaceru_Dzielnica_Działki_Leśne.pdf

Trasa_spaceru_Dzielnica_Działki_Leśne2.pdf

Mapka_Foto_Spacer.pdf

Opracowanie Memorandum NORDA wersje PL i EN

cz_1_Kierunek_NORDA_PL.pdf

cz_2_Dokumenty_Strategiczne_NOU_NORDA_PL.pdf

cz_3_Dokumenty_Strategiczne_Dolina_Logistyczna_PL.pdf

ANG_1.pdf

ANG_2.pdf

ANG_3.pdf

Konkurs Gdyński Modernizm w Obiektywie 2016

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_GDYŃSKI_MODERNIZM_W_OBIEKTYWIE_edycja_2016.pdf

_OŚWIADCZENIE_OPIEKUNA_NIELETNIEGO_OCZESTNIKA_KFGMWO_edycja_2016.pdf

_Foto_plakat_konkurs.png

_REGULAMIN_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO_GDYŃSKI_MODERNIZM_W_OBIEKTYWIE_edycja_2016a.pdf

Legenda Morska Gdyni - magazyn wakacyjny - Kurier Morski oraz Oferty Morskie 2014

Kurier_Morski_nr_1_2014.pdf

kurier_morski_nr_2_2014.pdf

Oferty_Morskie_Gdyni_2014.pdf

kurier_morski_nr_3_sierpien.pdf

Kurier_Morski_nr_4_sierpien.pdf

Materiały spacerów tematycznych

J_Muller_postac_architekta.pdf

hale__Spacery.pdf

Ziolowski_folder_druk.pdf

Kupiec_i_Kossak_folder_druk.pdf

Prochaska_folder_druk.pdf